Bestyrelsen

Formand
Lone Pedersen
Grædstrupvej 31
8740 Brædstrup
tlf. 23356688
kalopa@mail.tele.dk

Næstformand
Brian Kristensen
Kildebakken 24
8766 Nr. Snede
tlf. 42608304
brirene@live.dk

Kasserer
Ane Johansen
Borgergade 11 2. sal
7323 Give
tlf. 28767017
acj1968@gmail.com

Referant
Helny Bartnik
Holmevej 5
7361 Ejstrupholm
tlf. 40277661
helny.bartnik1@gmail.com

bestyrelsesmedlem
Marianne Hammer
Hårupvej 15
8740 Brædstrup
tlf. 25540037
dalkildegaard@hotmail.com

Kursusleder
Marny Juul Rasmussen
Nellikevej 1
8766 Nr. Snede
tlf. 60151837
marny@mail.dk

1.Suppleant
Mona Lisa Jensen
Hovedskovvej 13
8740 Brædstrup
tlf. 42262519
monalisajensen@yahoo.dk

Suppleant
Lykke Kappel
Strøget 14, st.2
8766 Nr. Snede
tlf. 22841904
baevling@hotmail.com

KONTAKT


Nr. Snede og Omegns Husflidsforening
Nellikevej 1
8766 Nr. Snede

Telefon: 60151837

Mail: marny@mail.dk

Medlem af Fora