Program for forår 2023

Program for foråret 2023

09-01.   Orientering om forårets program, hvor der vises prototyper
              af de ting der kan laves i gennem foråret.
              tag selv håndarbejde med. 

16.01.   Diverse mini-album i schrapbooking
              Medbring: A4 papir, div.kuverter, pyntepapir, skæremaskine, lim og saks.

23.01.   Diversemini- album i scrapbooking fortsat
              Medbring: Se ovenfor

30.01.   Rul og flet
             Medbring: Aviser,bambus-grillpinde eller strikkepinde, saks og limstift.

06.02.   Srvietter på stof.
              Medbring: 1 stykke stof ( fx gl. sengetøj) ca. 30x30 cm, skolelim ( kan købes)
               div. servietter, pensel. Et stykke plade/hård pap beklædt med plastik, til at ligge stoffet på.     

13.02    Vinterferie

20.02.   Guldsmede i perler.
              Medbring: Metaltråd, div.perler gerne i forskellige størrelser, og bånd.

27.02.   Generalforsamling. ( foreningen giver kaffe og kage  Medbring: kop og tallerken)

             Dagsorden:

             1. Valg af dirigent og stemmetællere
             2. Formandens beretning
             3. Afgående skoleleders beretning og regnskab
             4. Ny skoleleders orientering om året
             5. Kassereren aflægger regnskab
             6. Forslag fra bestyrelsen
             7. Indkomne forslag fra medlemmerne
             8. Valg til bestyrelsen
                 På valg er:
                 Ina Jensen ( modtager genvalg )
                 Ditte Hindsgaul ( modtager genvalg )
                 Suppleanter: Julie Bedsted og Charlotte List
                 Revisor: Helny Bartnik
                 Revisorsuppleant:
             9. Orientering om det kommende år.
            10. Eventuelt.

             Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlinfen.

06-03.  Nålepude-gine.
              Medbring: Kommer senere

13.03.  Nålepudr-gine fortsat

20.03.  Påskepynt i limteknik
             Medbring: Trælim ( kan købes) tørre grene ( fx troldhassel, birkegrene)
             grensaks, spand, engangshandsker, plade/papstykke beklædt med plastik
             tomme æggeskaller med et lille hul i toppen til en blomst.

27.03.  Forårsafslutning ( foreningen giver kaffe og kage)
             Medbring: Kop og tallerken
      

 


  

  

 

          

 Kreative Hænder Nørre Snede

Telefon: 28767017

Mail: nr.snede@husflid.dk


Medlem af Fora